thienthannoiy.com
Sở hữu vòng 1 hơn một mét, cô gái được báo Trung khen không ngớt lời
Theo Hạ Nhiên (Dân Việt)