thienthannoiy.com
Nozomi Sasaki: Thiên thần của xứ sở Phù Tang!
Họ tên: Nozomi Sasaki Ngày sinh: 08/02/1988