thienthannoiy.com
Người mẫu lai xinh đẹp nhất Trung Quốc
Ôn Ni mang trong mình một phần tư dòng máu Nga và là người mẫu lai xinh đẹp nhất Trung Quốc.