thienthannoiy.com
Cựu vận động viên có khuôn ngực “vạn người mê”
Châu Vĩ Đồng từng là nữ vận động viên nhảy cầu. Cô nổi tiếng với vòng 1 tuyệt đẹp.