thienthannoiy.com
Nhức nhối nạn người mẫu bị lạm dụng tình dục
Nhiều người mẫu ít tên tuổi đã bị nhiếp ảnh gia lạm dụng tình dục một cách trắng trợn.