thienthannoiy.com
Kim Kardashian bị chảy sữa khi đang quay phim
Điều này đã gây shock cho cậu em trai của cô Kim “siêu vòng ba”.