thienthannoiy.com
Abramovich – “Bà Tưng” phiên bản Nga
Nước Nga đã điên đảo nhiều ngày qua bởi hiện tượng y hệt “Bà Tưng” tại Việt Nam.