thienthannoiy.com
“Thiên thần nội y” trong bộ ảnh tiên nữ hoang dại
Đây là sản phẩm nhằm quảng bá cho tựa game Khuynh Thành tại Đài Loan.