thienthannoiy.com
Hình dáng ‘núi đôi’ hấp dẫn nhất là như thế nào?
‘Núi đôi’ hấp dẫn nhất là có kích cỡ bình thường và không qua phẫu thuật, theo một nghiên cứu khoa học vừa công bố tại Anh.