thiennhan.net
Phá thai 18 tuần bằng phương pháp nào? - Sức Khỏe Người VIệt
Hỏi: Tôi đang mang thai được 18 tuần, nhưng sức khỏe của tôi rất yếu. Nếu quyết định để sinh con thì tính mạng của tôi sẽ bị nguy hiểm. Do đó vợ chồng tôi đã quyết định sẽ bỏ thai nhi đi. Để đi đến quyết định này tôi đã phải trải qua nhiềuRead More
Nhóm Hồ Chí Minh