thiennhan.com
Mụn mọc thành từng đám là dấu hiệu của bệnh gì - Sức Khỏe Người Việt
Gửi bác sỹ Phòng chuẩn đoán đa khoa quốc tế Hồ Chí Minh Cháu năm nay 23 tuổi, đang theo học tại một trường cao đẳng. Cháu có quen và yêu người yêu cháu được 2 năm thì 2 đứa có vượt quá giới hạn cho phép. Những lần gần gũi, có khi chúng cháuRead More