thiennhan.com
Chi phí khám phụ khoa nữ
Khám phụ khoa tổng quát là việc cần làm, phải được thực hành định kỳ chí ít 1 lần/năm. Đặc biệt, nữ giới trước khi có gia đình thì khám phụ khoa tổng quát là vô cùng cần thiết. Nhiều nữ giới lo âu rằng: đi khám phụ khoa hết bao nhiêu tiền và chưa biết khám phụ khoa tổng quát gồm khám các gì?