thiennguyetcac.com
Chương 102: Nhìn thử xem đây là ai. - ♥ Thiên Nguyệt Các ♥
“Ừ!” Hưu Linh phách lối ừ một tiếng. “Dực Dực, tới đây huyết khế.” Lam Tử Duyệt kêu một tiếng gọi Song Dực Xà, tiểu dạng [*], để cho biết được bản lãnh của cô nãi nãi. [*] bản gốc là 小样, là kiểu xưng hộ thân mật giữa bạn bè đồng trang lứa, nếuRead More