thiennguyetcac.com
Chương 100 : Đây là trách nhiệm của ngươi - ♥ Thiên Nguyệt Các ♥
“Ta vốn dĩ không thuộc thời không này , hơn nữa không phải chỉ là đổi thân thể sao ? Oách , ta nói , làm sao mà tạ lại thuộc về nơi này? Ta thuộc về thế kỷ 21 xa xôi kia , nếu chúng ta đã cùng một loại người , vậy ngươiRead More