thiennguyetcac.com
Chương 86: Chỉ có thời cơ tốt nhất mới có thể thành công - ♥ Thiên Nguyệt Các ♥
Chương 86: Chỉ có thời cơ tốt nhất mới có thể thành công “Duyệt Nhi hảo thủ nghệ.” Lam Tử Thiên mỗi lần ăn vào một miếng đều nhìn Lam Tử Duyệt khích lệ, duyệt Nhi làm thức ăn thật sự rất ngon. “Ca thích thì tốt rồi, đúng rồi, ca ca, hai vị nàyRead More