thiennguyetcac.com
Chương 85 : Nhất định rất ngon - ♥ Thiên Nguyệt Các ♥
Long Thiên Ngâm sau vụ tiếp xúc với Lam Tử Duyệt , mới sáng sớm đã mặt dày chạy đến phụ giúp Lam Tử Duyệt , nhìn bữa sáng mà Lam Tử Duyệt chuẩn bị ,nước miếng của hắn sắp chảy đến nơi. Long Thiên Tuyệt chưa ngủ , vì ngự lực kinh người củaRead More