theworldofapu.com
ரெவலேஷன்ஸ் - தமிழ் சினிமாவில் புதிய அழகியல் | The World of Apu
சுயாதீன தமிழ்ப் படமான ரெவலேஷன்ஸ் தனித்தன்மை பெற்றிருப்பதற்குக் காரணமான கலைநயத் தெரிவுகளை விவரிக்கிறார் நிலவழகன்.