therapeuten.hulpverleningnaseksueelmisbruik.nl
Intervisie
Intervisie over seksueel misbruik Intervisiegroepen worden vaak homogeen samengesteld op basis van vakgroep. Wat wij signaleren is dat er bij vak-gerelateerde intervisie vaak onvoldoende expertise …