themework.se
TMF Kommentarer - Themework
Jag tycker att det har fungerat mycket bra att läsa The Magi Finger med elever i årskurs 4. Det var bra att dela klassen i två grupper och att eleverna själva fick välja grupp. Det är ett fantastiskt språk i boken som väcker nyfikenhet. Av mina 74 elever var det 5 som tyckte boken var …