themework.se
THM - Skriva - Themework
Analysera berättartekniken. Planera ett eget hotellmysterium med en detektiv, övriga karaktärer och ett mysterium. Presentera detektiven med text och bild. Presentera hotellet med text och bild. Skriv en lista med alla karaktärer. Skriva kapitel 1-8. INSTRUCTIONS Chapter 1-8 Läsa varandras texter. Gör ändringar och förbättringar. Var noga med att markera dialogerna i texten. Rita bilder …