themaayan.com
מיומנה של בריונית
אני מתביישת במילים שאני עומדת לכתוב כאן, אבל אני חייבת לאחי ולילדים האחרים. חנני הפוסט הזה מוקדש לך. אחי הקטן היה ילד שמן. ככה קראו לו בבית ספר, ככה אני קראתי לו. שמן שמן שמן. אני הייתי בערך בכיתה ...