themaayan.com
שיר הלל למירי רגב
נתחיל בקווים לדמותה, מירי רגב נולדה וגדלה בקרית גת, התגייסה לצבא להתקדמה לתפקיד כמעט בלתי אפשרי- דובר צה״ל. מדוע כמעט בלתי אפשרי? כיוון שהוא מהווה את חוד החנית של האליטה האשכנזית בישראל, אחרי כל המ...