themaayan.com
לתרום ולהנות מכל רגע 3#
קשה לי לכתוב לכן עד כמה הנושא של תקיפה מינית קרוב ללבי. בתור אישה את נמצאת במצב מתמיד של הגנה, כשאת הולכת ברחוב חשוך וגבר גדול מביט בך בצורה משונה, כשאת בדייט עם מישהו ששתה יותר מדי וממש בטוח שאת ב...