thegioiluatsu.vn
Khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ Luật sư ngày 20/05/2017
Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam có chức năng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ kiến thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng hành nghề luật sư và kiến thức liên q…