thegioiluatsu.vn
Kiểm Soát Rủi Ro Pháp Lý Của Doanh Nghiệp
Thành ngữ Việt Nam có câu “mất bò, mới lo làm chuồng” để chỉ những trường hợp không biết lo xa, không phòng bị trước, đến khi chuyện xảy ra, gây hậu quả mới vội vàng tìm cách để phòng. Ví như trườn…