thegioiluatsu.vn
Kế hoạch phát triển nghề nghiệp cho cá nhân Luật sư năm 2017 – (Phần 1)
(Biên dịch từ bài viết: Some focus – points for moving a law career forward in 2017″) Vào thời điểm bắt đầu của năm mới, người người đều cảm thấy phấn khích với một năm triển vọng với ư…