thegioiluatsu.vn
[Tài liệu] Cambridge International Legal English
[Giới thiệu] Cambridge international Legal English được coi là cuốn sách đào tạo toàn diện, dành cho những người làm việc trong môi trường sử dụng tiếng anh pháp lý. Các ví dụ và vụ việc mà …