thecarefactory.nl
Geschillenregelingen in de zorg wijzigen - The Care Factory
Voor klachten en geschillen in de zorg geldt sinds 1 januari jl. de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De wet geldt voor alle zorgaanbieders, ongeacht hun financiering, omvang of de soort zorg. Zo vallen alternatieve zorgaanbieders er ook onder, evenals kleine zorgaanbieders en bijvoorbeeld huisartsen. De wet regelt veel onderwerpen, zoals een systematischeRead More