thebailinh.com
Thẻ bài Mỹ cho người già và trẻ nhỏ | Thẻ bài lính - Dogtag
Bộ thẻ bài Mỹ có thể lưu giữ vĩnh viễn thông tin cá nhân như tên, nhóm máu, bệnh lý, số điện thoại, địa chỉ nhà...giúp bạn giảm được nỗi lo khi gia đình có người già lẫn hoặc trẻ nhỏ đi lạc. Sản phẩm