thebailinh.com
Dog tag, thẻ bài dập chìm | Thẻ bài lính - Dogtag
Thẻ bài dập chìm được sử dụng phổ biến trong suốt thời gian từ chiến tranh thế giới 2, chiến tranh Triều Tiên cho tới chiến tranh Việt Nam. Thẻ bài được dùng để nhận dạng binh sĩ trên chiến trường. ✈ FREESHIP NHANH toàn quốc