thebailinh.com
Phôi thẻ và phụ kiện mới về | Thẻ bài lính - Dogtag
Dogtag được nhập nguyên bản từ Mỹ, loại như đang dùng trong quân đội Mỹ CHUẨN MADE IN USA Hộp phôi thẻ bài Dây bi MADE IN USA