thebailinh.com
Một số thẻ bài dogtag Mỹ mờ vừa xong cho khách lẻ | Thẻ bài lính - Dogtag
Một số thẻ bài dogtag Mỹ mờ vừa xong cho khách lẻ. Tks các khách dễ thương :) Shop làm mờ ảnh để giữ bí mật thông tin cá nhân của khách, chứ thẻ dập ra chữ sắc nét cực kì và lưu giữ vĩnh viễn các bạn