thaymanhinhsony.org
Thay mặt kính cảm ứng màn hình Sony E1 và E1 Dual D2005
Nếu màn hình sony E1 của bạn gặp một số trường hợp như quét kiểm tra màn hình bị đứt, chạm cảm ứng không nhạy hoặc bị nhảy sai vị trí cảm ứng thì không còn gì phải bàn nữa, lúc này bạn cần thay cảm ứng sony E1 ngay. Một số bạn thắc mắc không thay cảmRead More