that2u.com
Google Firebase - Phần 2: Web chat cơ bản trong 5 phút | That2U
Để mình hoạt cho những gì đã nói ở phần trước, trong bài viết này, mình sẽ gửi tới các bạn cách để làm 1 web chat đơn giản với Google Firebase