that2u.com
[Android] Ví dụ về load ảnh từ internet với Picasso | That2U
Picasso - một thư viện load ảnh cực kì mạnh mẽ, tiếp sau mình sẽ gửi tới các bạn một ví dụ để minh họa cho khả năng load ảnh tuyệt vời của Picasso.