that2u.com
[Android Tool] Các checker nên sử dụng với Android Lint | That2U
Trong bài viết trước, mình cũng đã hứa sẽ gửi tới các bạn các checker mà mình thường dùng, vì vậy mình sẽ dùng bài viết này để thực hiện lời hứa đó.