that2u.com
[Android Performance] Memory leak - Phần 1: Nguyên nhân và tác hại | That2U
Memory Leak là hiện tượng mà chương trình của bạn có một hoặc nhiều phần bộ nhớ không cần thiết nhưng vẫn giữ lại và không bị giải phóng.