that2u.com
[Android Performance] Leak Canary: Công cụ check leak hiệu quả | That2U
Leak Canary, một công cụ tiện lợi vừa đơn giản lại vừa hiệu quả trong việc kiểm tra và phát hiện Memory Leak cho ứng dụng của bạn.