thanglongvnn.com
Phòng bệnh vi bào tử trùng (tôm chậm lớn) trên tôm thẻ chân trắng☑ ☑ ☑
Phòng bệnh vi bào tử trùng (tôm chậm lớn) trên tôm thẻ chân trắng☑ ☑ ☑ phải coi sản xuất giống sạch bệnh là đầu tư cho người nuôi tôm, tạo nguồn nguyên liệu