thanglongvnn.com
Phân biệt bệnh đục cơ và hoại tử cơ trên tôm thẻ chân trắng ☑ ☑ ☑
Phân biệt bệnh đục cơ và hoại tử cơ trên tôm thẻ chân trắng☑ ☑ ☑ trên tôm thẻ khá giống nhau nếu quan sát bằng giác quan thì mới thấy cơ thể của tôm