thanglongvnn.com
Nhu cầu khoáng thiết yếu của tôm thẻ chân trắng ☑ ☑ ☑
Nhu cầu khoáng của tôm thẻ ☑phải thường xuyên tạt khoáng để tôm cứng vỏ dễ lột xác, giúp tôm tăng trưởng nhanh, hạn chế hiện tượng đục cơ và cong thân