thanglongvnn.com
Kinh nghiệm thả tôm sú giống ☑ ☑ ☑ mang lại hiệu quả nhất
Kinh nghiệm thả tôm sú giống ☑ ☑ ☑ Tôm sau khi thả xuống ao thì bơi chìm xuống đáy ao, không bám theo mí nước, không nổi trên mặt nước.