thanglongvnn.com
Bệnh Phân Trắng Ở Tôm Sú Và Cách Phòng, Trị ☑ ☑ ☑
Bệnh Phân Trắng Ở Tôm Sú Và Cách Phòng, Trị ☑ ☑ ☑ Có những trại tôm đã bị bệnh phân trắng, sau khi sử dụng kháng sinh kết hợp NAVET-BIOZYM tôm đã khỏi bệnh.