thaigameguide.com
Onmyoji : วิหกร่ำร้อง (Himeidori)
วิหกร่ำร้อง (Himeidori) เป็น 1 ในเซต มิตามะ (Mitama) ของเกม Onmyoji ซึ่งสวมใส่สำหรับเน้น คริติคอล ความสามารถพิเศษของเซต เมื่อใส่ครบ 2 ชิ้น : คริติคอล 15% เมื่อใส่ครบ 4 ชิ้น : เมื่อกำจัดศัตรูสำเร็จฟ…