th.travel141.com
ที่เที่ยวปีนัง เมืองมรดกโลก ฉบับอัพเดทใหม่ปี 2018
ปีนัง เมืองทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย จุดหมายปลายทางยอดฮิตของคนไทย มีสิ่งปลูกสร้างและวัฒนธรรมที่เคยเจริญรุ่งเรืองในอดีต ผสมผสานกับวัฒนธรรมสมัยใหม่ของยุคปัจจุบัน…