textdooni.ir
برگ درختان_عاشقانه
برگ درختان مَست عطر تو اند که می ریزند وگــــرنـه عُریانی این همه درخت به رُسواییش نمــــــــــی ارزد.. مونا نبی زاده…