teropongumat.com
"Internalisasi Khittah Perjuangan", (Mewujudkan Jiwa Pengader HMI-MPO Yang Berakhlak Mulia Untuk Indonesia Berdaulat) | Teropong Umat
Oleh: Mizan Musthofa “Wahai Nabi, semoga keselamatan tetap untukmu, Wahai Rasul, semoga keselamatan tetap untukmu, Wahai kekasih, Selengkapnya