tercume.az
Xarici dilin altyazı ilə tərcüməsi zamanı yaranan problemlər | Tercume.az
Xarici dilin altyazı ilə tərcüməsinə danışıq dilində olan dialoqların, müəyyən zaman intervalı nəzərə alınaraq yazılı formada tərcüməsi daxildir. Bu, bir çox amillərin nəzərə alınmalı olduğu mürəkkəb prosesdir. Filmləri altyazı ilə tərcümə edərkən, biz mənanı mümkün qədər təsirli formada tərcümə etməyə çalışmalıyıq, adi tərcümə zamanı buna üstünlük verilmir. Tərcümə elə olmalıdır ki, insanlar ekranda nə yazıldığını oxuyurmuş kimi yox, aktyorların nə…