teragishi.com
JAZZ & AUDIOWORLD SOCIETY PRESENTS® JAZZ&オーディオを訪ねて!# 5 一関『西城先生宅 vintage TANNOY System』@TERAGISHI PHOTO STUDIO®
Watch No. 大人気シリーズ『JAZZ & AUDIOWORLD SOCIETY PRESENT…