telugu.tennetics.com
మధువనిలో వీచే
మధువనిలో వీచే మధురాల సుగంధమా తొలికలలొ చేరే జవరాలా ఆనందమా నీ అడుగులలో ముత్యాలే పేర్చనా నీ చూపులలో కవితలనే చదవనా నీ నవ్వే విరబూసే విరజాజి కాదా నీతోనే నేనుంటే వరమంతా నాదా కలిసే కలవో కదిలే కథవో మనసే కో…